Logo RiZNet
Logowanie do RiZNet
Użytkownik:
Hasło:
do zmiany ustawień:
-hasła
-antyspam
-automatyczna odpowiedź
-przekierowania
-limity
-definicja aliasów
kliknij
Panel Sterowanie kontem email:
http://cp.riz.pl/